Polityka prywatności

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną Lebek i Wspólnicy sp.k. na potrzeby komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej windykacjalebek.pl.

W związku z tym niniejsza Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące sytuacji, kiedy to Kancelaria występuje w roli administratora danych osobowych w myśl przepisów RODO. Natomiast odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z działaniami windykacyjnymi podejmowanymi przez Kancelarię w imieniu jej Partnerów znajdą Państwo w zakładce „Twoje dane osobowe”.

Używany w niniejszej Polityce prywatności skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności – 26.02.2021 r.

Informacje ogólne

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
+ -

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszej Polityce jest Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Fabrycznej 6, 53-609 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 353062, NIP 8971760700, REGON 021223465.Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kancelarialebek.pl.

2. W JAKI SPOSÓB KANCELARIA CHRONI DANE OSOBOWE?
+ -

W Kancelarii nie tylko został wyznaczony inspektor ochrony danych, który prowadzi kontrole nad przestrzeganiem polityk ochrony danych osobowych i innych istotnych informacji, ale powołano także administratora systemu informatycznego, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe. Każdy zatrudniony w Kancelarii został przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych oraz zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie zatrudnienia, także po zakończeniu współpracy. Kancelaria stosuje liczne zabezpieczenia techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają pełną poufność Państwa danych. Kancelaria udostępnia dane osobowe podwykonawcom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. W tym celu Kancelaria zawiera z podwykonawcami umowy gwarantujące możliwie najwyższy poziom zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

3. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH PRZEZ KANCELARIĘ?
+ -

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię jako administratora:

 • Prawo dostępu do danych
  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji, czy Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Wskazanie zakresu przetwarzanych danych nastąpi po zweryfikowaniu Państwa tożsamości.
 • Prawo do sprostowania danych
  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe są nieprawidłowe, prosimy nas o tym poinformować.
 • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Dotyczy to więc zgody na zainstalowanie plików cookies, które nie są niezbędne do działania strony a także przetwarzania przez Kancelarię danych dodatkowych, które udostępnili nam Państwo podczas komunikacji elektronicznej poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Kancelarii. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Kancelarią.
 • Prawo do sprzeciwu
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile opiera się ono na uzasadnionym interesie Kancelarii, tj. w przypadku komunikacji elektronicznej, plików cookies niezbędnych do działania strony internetowej. Można to zrobić kontaktując się z Kancelarią, jednak zgodnie z przepisami RODO Kancelaria ma prawo nie uwzględnić sprzeciwu, m. in. wtedy, gdy istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z tym złożenie sprzeciwu nie jest wiążące, a wyjątkiem od tej zasady jest przetwarzanie danych w celach marketingowych. Jeśli sprzeciw zostanie uwzględniony, Kancelaria nie musi jednak usuwać danych osobowych, a jedynie przestać z nich korzystać.
 • Prawo do usunięcia danych
  Mogą Państwo żądać, aby Kancelaria usunęła niektóre bądź wszystkie dotyczące Państwa dane osobowe. Jednak zgodnie z przepisami prawa, Kancelaria uwzględni to żądanie jedynie w niektórych przypadkach, co szerzej zostało opisane w art. 17 RODO. Przykładowo Kancelaria może odmówić usunięcia danych, jeśli przetwarza je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  RODO przewiduje możliwość żądania czasowego wstrzymania przetwarzania danych gdy zgromadzone dane są nieprawidłowe (ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione); kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych; kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą; kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych (ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten ma podstawy).
 • Prawo do przenoszenia danych
  Prawo do dotyczy przenoszenia danych osobowych pomiędzy różnymi podmiotami. To prawo przysługuje w przypadku, gdy Kancelaria przetwarza dane w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa zgodę albo jest związane z wykonywaniem umowy.
 • Prawo do skargi
  Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w następujących sytuacjach:

4. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA (KONTAKT TELEFONICZNY I MAILOWY Z KANCELARIĄ)

Kancelaria jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego.

Kancelaria przetwarza te dane w celu komunikacji z Państwem, w tym w celu identyfikacji nadawcy wiadomości i rozmówcy. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na przesyłane wiadomości i pomóc Państwu w rozwiązaniu przedstawionych spraw.

Skorzystanie wyżej wymienionych form komunikacji wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Mogą Państwo podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii w postaci komunikacji (art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Jednak jeśli chodzi o dane, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do komunikacji, np. rozwiązania przedstawionej Państwa sprawy albo zawarcia i wykonania umowy. W zależności od rodzaju sprawy dane będą przetwarzane również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy. Ponadto dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody albo uznania sprzeciwu.

Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Kancelarią, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne i telekomunikacyjne, takie jak hosting serwisu internetowego czy dostawcy systemu teleinformatycznego (Thulium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 7) za pomocą którego Kancelaria świadczy usługi oddzwaniania na żądanie użytkownika.

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw znajdują się w pkt. 3 niniejszej Polityki.

Jeśli są Państwo Klientami jednego z Partnerów Kancelarii to w trakcie kontaktu z Kancelarią mogą Państwo zażądać informacji o stanie swojego zadłużenia i innych. W takiej sytuacji administratorem Państwa danych osobowych jest Państwa wierzyciel. Oznacza to, że to wierzyciel podejmuje ostateczne decyzje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie Kancelaria pomoże Państwu w realizacji żądań czy zapytań związanych z ochroną danych osobowych w stosunku do wierzyciela. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z działaniami windykacyjnymi podejmowanymi przez Kancelarię w imieniu jej Partnerów znajdą Państwo w zakładce „Twoje dane osobowe”.

5. PLIKI COOKIES ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

Aby strona mogła działać prawidłowo i zapewniała największy komfort jej użytkowania wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka). Cookies to dane informatyczne, które podczas przeglądania serwisu są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne odpowiadają za utrzymanie sesji użytkownika wewnątrz systemu – tracą swoją ważność wraz z wylogowaniem lub zamknięciem systemu. Pliki stałe pozostają w urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczenie w pamięci urządzenia plików cookies. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione zgodnie z preferencjami użytkownika. Szczegółowej instrukcji jak tego dokonać należy poszukać w informacjach dostarczonych przez producenta przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisu plików cookies na urządzeniu użytkownika może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności serwisu.

Na stronie stosowane są następujące pliki cookies:

Lp.Funkcja ciasteczekRodzaj ciasteczkaPodstawa przetwarzania danych osobowych
1.Określają czy należy wyświetlić zgodę na instalację cookies.Są to cookies stałe, usuwane po 365 dniach, niezbędne do prawidłowego działania strony.Uzasadniony interes Kancelarii, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2.Sprawdza czy w przeglądarce użytkownika jest włączona obsługa ciasteczek.Jest cookie sesyjne, niezbędne do prawidłowego działania strony.Uzasadniony interes Kancelarii, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.Odróżnianie ludzi od botów.Jest cookie sesyjne, niezbędne do prawidłowego działania strony od dostawcy usługi Google.Uzasadniony interes Kancelarii, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.System automatycznego oddzwaniania.Jest cookie stałe od dostawcy usługi Thulium sp. z o.o., w celu prawidłowego działania widżetu usługi oddzwaniania na pozostawiony przez użytkownika numer telefonu.Uzasadniony interes Kancelarii, polegający na zapewnieniu usługi żądanej przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.Zabezpieczenie przed spamerami reCaptcha oraz w celach analitycznych.Jest cookie stałe od dostawcy usługi Google, usuwane po 179 dniach.Zgoda użytkownika wyrażana przy wejściu na stronę internetową (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku cookies na które użytkownik wyraził zgodę, może ją wycofać w dowolnym momencie. Nie wpłynie to zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki, poprzez ich blokadę i usunięcie. Szczegółowe informacje o tym jak dokonać zmiany ustawień urządzenia i przeglądarki dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw znajdują się w pkt. 3 niniejszej Polityki.